BUGIS@叻沙・海南雞飯 餐目

主餐牌

180723_BGVC_Main_Menu-01s 180723_BGVC_Main_Menu-02s

午市套餐

190115_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_LunchMenu(OrderForm)_A-01190115_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_LunchMenu(OrderForm)_A-02

190115_BGD2-BGHP-BGTSW-BGVC_LunchMenu(OrderForm)_B-01 190115_BGD2-BGHP-BGTSW-BGVC_LunchMenu(OrderForm)_B-02

假日午市套餐  (V City,Tin Yiu Plaza,D2 Place分店)

190110_BGD2-BGTSW-BGVC_HolidayLunchMenu(OrderForm)-01 190110_BGD2-BGTSW-BGVC_HolidayLunchMenu(OrderForm)-02

假日午市套餐  (BGHP分店)

190110_BGHP_HolidayLunchMenu(OrderForm)-01 190110_BGHP_HolidayLunchMenu(OrderForm)-02

滋味時刻

190115_BG_RelishMoment(Order_Form)-01 190115_BG_RelishMoment(Order_Form)-02

假日滋味時刻

190115_BG_RelishMoment_Holiday(Order_Form)-01 190115_BG_RelishMoment_Holiday(Order_Form)-02

自選一人行套餐

190104_BGD2_BGHP_BGVC_BGCB_SetMenu_for_1_(OrderForm)-01 190104_BGD2_BGHP_BGVC_BGCB_SetMenu_for_1_(OrderForm)-02

假日自選一人行套餐

190104_BGD2_BGHP_BGVC_BGCB_HolidaySetMenu_for_1_(OrderForm)-01 190104_BGD2_BGHP_BGVC_BGCB_HolidaySetMenu_for_1_(OrderForm)-02

新加坡海南雞 ・肉骨茶4人套餐 (V City,Tin Yiu Plaza,D2 Place分店)

190104_BG_SetMenu_for_4_(Order_Form)-01 190104_BG_SetMenu_for_4_(Order_Form)-02

新加坡海南雞 ・肉骨茶4人套餐 (BGTSW分店)

190104_BGTSW_SetMenu_for_4_(Order_Form)-01 190104_BGTSW_SetMenu_for_4_(Order_Form)-02

星馬火鍋和惹味雞煲套餐

180115_SELP_Hot Pot Set_(A4)180115_SELP_Hot Pot Set_(A4)

冬季限定套餐

180115_SELP_Hot Pot Set_(A4)180115_SELP_Hot Pot Set_(A4)

恒生銀行全年優惠計劃

49393569_1057797127735842_2270516289023770624_n (1)

$45開心全日餐/$49假日開心全日餐 (只限天水圍分店)

1901_BGTSW_$49開心全日餐及懷舊經典午餐-011901_BGTSW_$45假日開心全日餐及懷舊經典午餐-01

抗通脹老火湯大碗飯

(平日版) (只限天水圍分店)       (假日版) (只限天水圍分店)

190116_大碗飯_BGTSW_BGVC-R1_(平日)190116_大碗飯_BGTSW_BGVC-R1_(假日)