Bugis Corner 餐目

主餐牌
12

 

午市套餐

180226_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_Lunch MenuV2 (Order Form)-01180226_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_Lunch MenuV2 (Order Form)-02

180226_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_Lunch MenuV2 (Order Form)-03180226_BGD2-BGVC-BGHP-BGTSW_Lunch MenuV2 (Order Form)-04

 

滋味時刻

160229_Lunch Menu

 

晚市2人餐

Print

 

特選餐牌

Print  160105_Special Menu Set for 2  

 

假日午市套餐

180226_BGCB _Holiday Lunch MenuV3 (Order Form)-01 180226_BGCB _Holiday Lunch MenuV3 (Order Form)-02

 

假日/滋味時刻

180123_BG_Relish Moment Holiday_v2 (Order Form)-01 180123_BG_Relish Moment Holiday_v2 (Order Form)-02

180123_BG_Relish Moment_v2(Order Form)-01 180123_BG_Relish Moment_v2(Order Form)-02

 

假日自選1人行 

180104_BGCB_假日自選1人行 Holiday Set Menu for 1 (148.5x280 Flyer)_2000張-01180104_BGCB_假日自選1人行 Holiday Set Menu for 1 (148.5x280 Flyer)_2000張-02

 

假日午市套餐

180104_BGCB_Holiday Lunch Menu (148.5x280 Flyer)-01180104_BGCB_Holiday Lunch Menu (148.5x280 Flyer)-02

 

$42開心全日餐/懷舊經典餐

1805_BGTSW_$42開心全日餐及懷舊經典午餐-01 1805_BGTSW_$42開心全日餐及懷舊經典午餐-02

$45假日開心全日餐/假日懷舊經典餐

1805_BGTSW_$45假日開心全日餐及懷舊經典午餐-01 1805_BGTSW_$45假日開心全日餐及懷舊經典午餐-02

 

星馬火鍋套餐/ 懷舊經典晚餐

 180322_火鍋餐+懷舊晚餐_A_v2_BGCB-01 180322_火鍋餐+懷舊晚餐_A_v2_BGCB-02

 

夏季限定套餐

180322_夏季限定_BGCB_34張-01

 

假日午市套餐

180427_DLK_Holiday Lunch Menu_v2(Order Form)-01180427_DLK_Holiday Lunch Menu_v2(Order Form)-02

午市套餐

180427_DLK_Lunch Menu_v2(Order Form)-01180427_DLK_Lunch Menu_v2(Order Form)-02

180427_DLK_Lunch Menu_v2(Order Form)-03180427_DLK_Lunch Menu_v2(Order Form)-04